Buboy

Thursday, April 30, 2009 ·Kung minsan ay may partisipasyon din ang mga magulang sa pagiging binabae ng isang indibidwal.
Malaki po ang responsibilidad ng mga magulang upang sabihin sa anak kung ano ang tama at ano ang mali. Kung sa halip na pinagsasabihan at pinangangaralan ay ikinatutuwa pa ng mga magulang ang ipinakikitang indikasyon ng bata sa pagbabagong kasarian, maitutuwid pa kaya ang isang bata?

0 comments:

Post a Comment

PEBA NOMINEE

Siyetehan Supports PEBASiyetehan Wins

Philippine Blog Awards