Muli

Tuesday, January 29, 2013 · 0 comments


158 noong 2009.
61 noong 2010.
31 noong 2011.
Hanggang naging 8 na lang noong 2012.

Hinangad kong makapagpahayag ng kuru-kuro sa malayang pamamahayag, kung kaya nga naipanganak sa blogsphere ang Siyetehan.  Sa simula ay marahas, aktibo, namumutiktik sa dami ng artikulong gustong lumabas sa utak, gustong isulat; ngunit kagaya rin ng ibang bagay, unti-unting nalalaos, naluluma, at napapag-iwanan ng panahon.

Nauubos nga ba ang hangaring magsulat?  Nawawala nga ba ang pasyon na humabi ng salita at makapagpahayag ng saloobin upang guminhawa ang damdamin?

Wari'y may isang maliit na baga ng apoy na muling nahanginan at nagbabadya ng muling pagkamulat upang muling magsulat.

Susubukan kong muli.


PEBA NOMINEE

Siyetehan Supports PEBASiyetehan Wins

Philippine Blog Awards