Balitang Pampalakasan

Thursday, April 11, 2013 · 0 comments

Dumako naman tayo sa balitang pampalakasan........

Empleyado 1:  Paanong nakapasok dito yan, eh hindi naman pumasa sa written exam?
Empleyado 2:  Pinasok ni Ma'am. Me reklamo ka?
Empleyado 1:  Wala. Ikaw, meron?
Empleyado 2:  Wala din.

PEBA NOMINEE

Siyetehan Supports PEBASiyetehan Wins

Philippine Blog Awards